web analytics

Over Femke

Ik ben Femke van Midden (1981), getrouwd met Gerjan en moeder van onze zonen Jelle en Matthijs.

Van 2000 t/m 2004 heb ik de opleiding creatieve therapie beeldend aan de Hogeschool Utrecht gevolgd. In de laatste twee jaar specialiseerde ik mij in sociaal-emotionele problematiek bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Na mijn afstuderen ben ik met deze doelgroep blijven werken: als beeldend therapeut in het basisonderwijs en in verschillende functies in de kinderopvang. Door de jaren heen kwam mijn interesse steeds meer te liggen in de emotionele processen die mensen doormaken. Dat heeft mij doen besluiten een nieuwe weg in te slaan.

In 2012 begon ik aan de opleiding tot uitvaartbegeleider bij Meander Uitvaartopleidingen. Aansluitend heb ik ruim 5 jaar bij Barbara Uitvaartverzorging in Utrecht als uitvaartleider gewerkt. Ik heb vele families mogen bijstaan tijdens het moeilijke proces van afscheid nemen van hun dierbare. In die jaren heb ik regelmatig gezien wat afscheid nemen met kinderen doet. Ik raakte er meer en meer van overtuigd dat zij goed geïnformeerd en actief betrokken moeten worden bij de verwerking van verlies.

In het kader van ‘goed informeren’, heb ik in 2015 mijn boek ‘Mama had een baby in haar buik’ uitgegeven. Het idee voor dit boek is ontstaan toen ik mij meer ging verdiepen in kinderuitvaarten. Lees hier meer over het boek.

Omdat mijn werk slechts voor een klein deel met de ontwikkeling van kinderen te maken had en daarnaast de kracht van beeldende therapie voor mij altijd sterk aanwezig is geweest, heb ik in het voorjaar van 2018 besloten om die twee kenniswerelden samen te voegen.

Niet alleen bij verlies door dood, ook bij verlies door scheiding van ouders is het van belang dat het kind centraal staat. Ieder kind maakt in de verschillende leeftijdsfases weer andere, nieuwe ontwikkelingen door. Zo ook bij verlies. Tijdens de begeleiding van kinderen die met een verlieservaring te maken hebben (gehad), combineer ik mijn kennis vanuit de beeldende therapie met mijn kennis op het gebied van verlies- en rouwverwerking. Ik geef ze handvatten om hun verlieservaring te accepteren, eigen te maken en help ze weer uit te kijken naar de toekomst. Want ieder kind heeft het recht om zich gelukkig te voelen.