Bij verlies in de klas

Soms komt het voor dat een school of een klas van heel dichtbij met verlies te maken heeft. Bijvoorbeeld als een leerkracht, kind of een ouder overlijdt. Dit roept bij kinderen veel vragen op. ‘Kan ik ook zomaar doodgaan als ik ziek ben?’ of ‘Komt de vader van mijn vriendje nu nooit meer terug?’ Vragen die soms lastig te beantwoorden zijn, terwijl kinderen een eerlijk antwoord verwachten van volwassenen. Daar hebben ze ook recht op.

Ik kan de leerkracht in de klas helpen om deze vragen adequaat te beantwoorden, maar ook om kinderen eventueel voor te bereiden op een afscheid of uitvaart die komen gaat. Ik kan, samen met de uitvaartverzorger en/of familie, aftasten welke activiteiten er in de dagen voorafgaand aan het afscheid helpend zijn. Ook kan ik meedenken over een rol voor kinderen tijdens het afscheid

Mijn doel is om kinderen realistische informatie te geven op hun niveau, passend bij hun ontwikkelingsfase en ze actief te betrekken bij ingewikkelde onderwerpen als afscheid en dood.