Beeldende therapie bij verlies en rouw

Sociaal-emotionele problemen kunnen voortvloeien uit een verlieservaring die het kind (recentelijk) heeft meegemaakt. Dit kan het overlijden zijn van een voor het kind dierbaar persoon, maar ook scheiding van ouders kan als een verlieservaring ervaren worden. Dit geldt ook voor het doodgaan van een lievelingsdier of de verhuizing van een vriend, dat grote indruk kan maken.

Dit kunnen lastige onderwerpen zijn om over te praten en mee om te gaan. Dan is het zinvol om op een andere manier dan gesprekken voeren begeleiding te geven, bijvoorbeeld door beeldende activiteiten.

Na een zorgvuldige verkenning van de hulpvraag bekijken we stap voor stap samen hoe het kind met de verlieservaring om kan gaan en het kan plaatsen in het dagelijks leven.