web analytics

Aanbod

Zowel beeldende therapie als begeleiding in het onderwijs en bij verlies in de klas vindt plaats op locatie. Dit kan op school zijn, maar ook thuis in de vertrouwde omgeving van het kind.

Activiteiten rondom een uitvaart kunnen op school plaatsvinden, bij het kind thuis of bijvoorbeeld in een uitvaartcentrum.

Beeldende therapie bij verlies en rouw

Sociaal-emotionele problemen kunnen voortvloeien uit een verlieservaring die het kind (recentelijk) heeft meegemaakt. Dit kan het overlijden zijn van een voor het kind dierbaar persoon, maar ook scheiding van ouders kan als een verlieservaring ervaren worden. Dit geldt ook voor het doodgaan van een lievelingsdier of de verhuizing van een vriend, dat grote indruk kan maken.

Bij verlies in de klas

Soms komt het voor dat een school of een klas van heel dichtbij met verlies te maken heeft. Bijvoorbeeld als een leerkracht, kind of een ouder overlijdt. Dit roept bij kinderen veel vragen op. ‘Kan ik ook zomaar doodgaan als ik ziek ben?’ of ‘Komt de vader van mijn vriendje nu nooit meer terug?’ Vragen die soms lastig te beantwoorden zijn, terwijl kinderen een eerlijk antwoord verwachten van volwassenen. Daar hebben ze ook recht op.

Begeleiding in het onderwijs

Soms lijkt het of er zich elke week wel ergens een drama voltrekt waarbij een kind overlijdt. Immens verdriet bij ouders en familie, school in diepe rouw gedompeld. Kun je je hierop voorbereiden? Of anders gezegd: Wíl je je hierop voorbereiden? Laten we voorop stellen dat natuurlijk niemand hiermee te maken wil krijgen. Niemand wil een nieuwe schooldag beginnen met het bericht dat er een kind is overleden.

Activiteiten rondom een afscheid bij overlijden

Wanneer er een kind overlijdt of een ouder, dan kan het voor andere kinderen in het gezin en de familie waardevol zijn om klasgenootjes of vriendjes te betrekken bij het afscheid. Zo’n periode tussen het overlijden en de uitvaart is een drukke tijd en vooral waar het een jong persoon betreft, vraagt dit veel zorgvuldige aandacht van de uitvaartverzorger. Het kan dan prettig zijn als iemand anders zich over bijvoorbeeld kinderen van school of uit de klas ontfermt en liefdevol en concreet over de verdrietige ervaring en de gevoelens die dit met zich meebrengt, te kunnen werken.