web analytics

Werkwijze

Beeldende therapie

Het aanmelden van uw kind voor beeldende therapie kan rechtstreeks bij mij, u heeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt hiervoor contact met mij opnemen voor het maken van een afspraak. Indien gewenst kan er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden om, samen met u en uw kind, af te tasten of beeldende therapie geschikt is voor hem/haar.

Er vindt een intakegesprek plaats met u en eventueel de leerkracht. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag besproken die uitmondt in een begeleidingstraject op maat.

Er volgt een serie van 7 therapiesessies op school of thuis. Hierna vindt er met u en waar mogelijk met de leerkracht een (tussen)evaluatie plaats waarin we met elkaar de voortgang bespreken. Hulpvragen worden bekeken en eventueel bijgesteld. Met elkaar beslissen we hoeveel sessies er nog nodig zijn of dat we gaan afronden. Na de laatste sessies vindt een eindevaluatie plaats. Uw kind is hier ook bij aanwezig.

Indien u of school dit wenst, kan ik ook in de klas extra begeleiding aanbieden, bijvoorbeeld wanneer de hulpvraag betrekking heeft op een verlieservaring zoals het overlijden van één van de ouders en waar klasgenoten ook hun vragen of angsten over hebben.

Begeleiding bij verlies in de klas en rondom afscheid

Wanneer er begeleiding nodig is rondom een afscheid waarbij een kind of klas betrokken is, neemt u dan contact met mij op voor een afspraak. Tijdens ons gesprek inventariseer ik bij de ouders, leerkracht en/of uitvaartverzorger de wensen en mogelijkheden. Elke situatie en elk afscheid is weer anders, dus begeleiding hierin zal maatwerk zijn. Daarom is overleg met alle betrokkenen van belang.

Zowel beeldende therapie, begeleiding bij verlies in de klas als begeleiding rondom een afscheid vindt plaats op locatie. Dit kan op school zijn, maar ook thuis in de vertrouwde omgeving van het kind. 

Activiteiten rondom een uitvaart kunnen op elke gewenste locatie plaatsvinden zoals bijvoorbeeld een uitvaartcentrum.