Begeleiding in het onderwijs

Soms lijkt het of er zich elke week wel ergens een drama voltrekt waarbij een kind overlijdt. Immens verdriet bij ouders en familie, school in diepe rouw gedompeld. Kun je je hierop voorbereiden? Of anders gezegd: Wíl je je hierop voorbereiden? Laten we voorop stellen dat natuurlijk niemand hiermee te maken wil krijgen. Niemand wil een nieuwe schooldag beginnen met het bericht dat er een kind is overleden.

Nu hoef je er niet dagelijks mee bezig te zijn dat er iets kán gebeuren, maar het kan wel zinvol zijn om met dit soort onderwerpen op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan. Zowel binnen het team als in de klas. Wat is dood nu eigenlijk en wat komt er bij een afscheid kijken? Is het echt zo spannend en eng of valt het misschien wel mee?

Praatplaten en het bijbehorende lesprogramma kunnen bijdragen aan het bespreekbaar maken van een moeilijk onderwerp. Hoe ga je om met verlies en wat kun je voor een ander betekenen. De beeldende activiteiten bij de praatplaten helpen kinderen inzicht te krijgen in hun emoties en het programma geeft de leerkracht handvatten om de groep verder te helpen in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De activiteiten zijn laagdrempelig en zeker niet zwaar. Al doende leren kinderen meer over dit onderwerp en leren ze dat de dood ‘gewoon’ bij het leven hoort. Toch kan het voor een leerkracht wél een beladen onderwerp zijn. Bijvoorbeeld omdat het aan eigen verliezen raakt. Dan kan ik langskomen op school om de ondersteuning aan de leerkracht of het team te bieden die nodig is. In groepsverband kan ik aan de slag gaan met een aantal activiteiten om die bij de teamleden vertrouwd te maken. Zo verlagen we samen de drempel om ermee in de klas aan de slag te gaan.

Neem contact met mij op om de verschillende mogelijkheden voor het team, maar ook voor begeleiding in de klas, te bespreken. Ik kom graag langs voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek.