Beeldende therapie

Wanneer een kind te maken krijgt met een verlieservaring (door dood van een dierbaar persoon, scheiding van ouders, verhuizing…) komt er een hoop op hem/haar af. Maar het is niet altijd goed te zien hoe het kind hiermee omgaat. Soms is het kind verdrietig, boos, toont het teruggetrokken of juist opstandig gedrag en het volgende moment speelt hij/zij weer vrolijk verder. Dit gedrag kan soms best ingewikkeld zijn. Je wilt hem/haar verder helpen, maar het kind kan de woorden voor zijn/haar gevoelens of gedrag niet vinden. In dat geval kan beeldende therapie uitkomst bieden.

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie. Het is een behandelmethode waarbij het kind op creatieve wijze werkt aan zijn/haar hulpvraag. De hulpvraag kan betrekking hebben op sociaal-emotionele problemen (thuis of op school) zoals moeilijk kunnen concentreren, een laag zelfbeeld, boos of opstandig gedrag, faalangst. Deze problemen kunnen belemmerend zijn in de persoonlijke ontwikkeling van het kind of in het contact met de omgeving.

Beeldende therapie is goed inzetbaar in situaties waar taal niet toereikend is om lastige hulpvragen in emotioneel welbevinden vorm te geven. Het beeldend werken is dan een prettige en laagdrempelige manier om gevoelens te leren uiten.

De gevoelens worden door het beeldend werken met diverse materialen ervaren en zichtbaar, waardoor ze helder en bespreekbaar worden. Samen met het kind worden de materialen gekozen waarmee gewerkt zal worden, zoals verf, potlood, krijt, klei, textiel, hout, steen. In eerste instantie materialen waar het kind zich prettig bij voelt. In een later stadium kan er, afhankelijk van de hulpvraag, voor meer uitdagende materialen gekozen worden.